Bronboringen

Er worden in de praktijk veel bronboringen verricht voor verschillende doeleinden. Er is specialistische kennis voor nodig, bijvoorbeeld over de plaats waar geboord zal worden. Daarom is een bedrijf met jarenlange ervaring het meest geschikt als men een boring wilt laten uitvoeren.

Grondlagen 

Elke regio heeft zijn eigen specifieke grondlagen en daarbij een verschillende hoogte van waterstand en kwaliteit van het water. Wanneer alles helder is over de geologische omstandigheden, dan kan men beginnen met de planning van de bronboring en daartoe de nodige boordiepte bepalen. Er wordt gebruik gemaakt van officiële boormeesters als speciale boringen gedaan worden. Om een bron van een hoogstaande kwaliteit te maken zal men de exacte diepte tijdens het boren moeten kunnen bepalen. Het werk dat men uitvoert zal milieubewust gedaan moeten worden. Er worden verschillende grondlagen doorboord bij het slaan van een bron, waarbij deze verschillende lagen ook zorgvuldig afgedicht dienen te worden. Het opgeboorde zand wordt opgevangen in een vacuümwagen om te worden afgevoerd. Op deze manier blijft de boorplek schoon achter. Na het boren van een waterput zal een staal worden genomen van het drinkwater en worden onderzocht in het eigen laboratorium.

Boringen

Er kan voor veel verschillende doeleinden geboord worden. Zo worden er boringen verricht voor huishoudelijk gebruik, zoals voor het sanitair maar ook voor drinkwaterputten voor landbouwbedrijven en boerenbedrijven. Tegenwoordig worden er ook voor beregeningsinstallaties in grote tuinen installaties geplaatst waarvoor er boringen verricht moeten worden. Ze worden aangelegd voor sportvelden, boomkwekerijen en land- en tuinbouw. Ook voor brandbestrijding boort men putten. Tegenwoordig worden er steeds vaker boringen verricht voor warmtewinning en voor de koeling in huis en bedrijf. Hierbij is er de keuze uit een open en een gesloten bronsysteem. 

Bij een open bronsysteem zal het grondwater de basis zijn. Hierbij wordt water met ongeveer 15 graden Celsius opgepompt wat vervolgens als voeding dient voor de warmtepomp. De warmtepomp zal nu de warmte uit het grondwater halen en koelen tot ongeveer – 5 graden Celsius. Vervolgens wordt dit koude water door een retourput weer in de grond gepompt. Dit systeem wordt vaak gebruikt bij luxe woningen of industriële gebouwen. 

Bij een gesloten bronsysteem wordt gebruik gemaakt van een circulatieproces. De verticale boringen worden van 30 tot 150 meter diepte gemaakt. Er worden lussen ingelegd. In de gesloten leiding wordt vervolgens een goed geleidende vloeistof gedaan. Deze wordt rondgepompt. Deze methode gebruikt men hoofdzakelijk voor particulier gebruik. Grondboringen worden voor veel verschillende doeleinden toegepast.

Delen