In Nederland is het de afgelopen decennia een trend geworden, zowel onder particulieren als de bedrijfssector, om asbesthoudende daken en vloeren te saneren. Asbestverwijdering heeft dan ook een hoge vlucht genomen. Maar hoe zit dit eigenlijk? Wanneer is het verstandig om als woningeigenaar of bedrijfseigenaar het besluit te nemen om asbest te laten verwijderen? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het wanneer, waarom en hoe van particuliere en bedrijfsmatige asbestsanering.

Wanneer & waarom moet je kiezen voor asbestverwijdering?

Wettelijk moet asbest dat in vrij contact staat met werkruimtes, woonruimtes of de buitenlucht binnen enkele jaren (momenteel geldt 2028 als eindjaar) verplicht verwijderd worden. Gebeurt dit niet, dan loop je als woningeigenaar of bedrijfseigenaar het risico op een fikse boete. Het is daarom verstandig om asbest in dakbeschotten, muren of op andere plekken weg te laten halen door een gespecialiseerde onderneming. Hoe sneller je dit laat doen, hoe slimmer. Bedrijven die zich bezighouden met asbestverwijdering krijgen het namelijk steeds drukker, waardoor de prijzen die ze voor hun diensten vragen oplopen naarmate het jaar 2028 dichterbij komt.
Een andere goede reden om asbest te laten saneren, is dat dit uiteindelijk de waarde van je woning of bedrijfspand verhoogt. Uiteindelijk betaalt de investering die je doet in het laten weghalen van asbest zich weer terug bij de verkoop van je huis of de (door)verkoop van je bedrijf.
En ten slotte misschien wel de belangrijkste reden om asbest in je pand te saneren: je eigen gezondheid en die van je huisgenoten of collega's. Wie kiest voor het weghalen van de asbest heeft de garantie dat er geen vezels meer vrij kunnen komen.

Hoe pak je het saneren van asbestdaken aan?

Een saneringstraject begint altijd met het laten opstallen van een zogeheten inventarisatierapport. Dit rapport wordt opgesteld door een expert van een erkend asbestverwijderingsbedrijf. In dit rapport staat vermeld hoeveel asbest er in bijvoorbeeld een woningdak zit, hoe het asbest is bevestigd en om welk type asbest het gaat. Als het rapport klaar is, moet deze bij de gemeente worden ingediend voor een sloopvergunning. NA goedkeuring door de gemeente kun je een saneringsbedrijf inschakelen om de asbest te komen verwijderen. Het is slim om je buren over deze gebeurtenis in te lichten, want er worden steigers geplaatst en enkele meters rond het dak wordt er een afzetlint gebruikt. De professionals die de asbest komen verwijderen, doen dit meestal in een of twee dagen. Ze dragen beschermende kleding en zorgen voor de afvoer van het asbest in veilige afvalzakken. Als de sanering is voltooid, krijg je hiervan als opdrachtgever een officiële rapportage.

Delen